การประชุมทางวิชาการ
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14 Annual Concrete conference 14(ACC14)

รายชื่อบทความที่ส่งมาทั้งหมด

บทความวิจัย สาขาคอนกรีตและวัสดุ

ลำดับ ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อบทความ ตอบรับ Abstract ส่ง Full Paper ตอบรับ Full Paper
ravy loun, Penpichcha khongpermgoson, Weerachart Tangchirapat , Chai Jaturapitakkul EFFECTS OF GROUND BOTTOM ASH ON COMPRESSIVE STRENGTH AND MODULUS OF ELASTICITY OF CONCRETE /

บทความวิจัย สาขาบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต

ลำดับ ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อบทความ ตอบรับ Abstract ส่ง Full Paper ตอบรับ Full Paper
NATTAPONG CHANTHANANON การศึกษาเสาไฟฟ้าโดยเพิ่มแผ่นเหล็กเสริมกำลังภายในเพื่อช่วยลดการหักโค่นของเสาไฟฟ้ากำลังต่ำTHE STUDY OF REINFORCING STEEL PLATES INSIDE ELECTRICAL POLE FOR REDUCING LOW ELECTRICAL POLE BREAKING DOWN /
Prasert Suwanvitaya, Suphawut Malaikrisanachalee, Navapadol Khumthong FLEXURAL PERFORMANCE OF REINFORCED CONCRETE BEAMS STRENGTHENING WITH SIDE-NEAR SURFACED MOUNTED CARBON FIBER RODS /
navapadol khumthong การศึกษาประสิทธิภาพในการรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมกำลังโดยการฝังเส้นคอมโพสิตบริเวณด้านข้างภายหลัง /

บทความวิจัย การปรับปรุงสมบัติของดินด้วยวัสดุซีเมนต์

ลำดับ ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อบทความ ตอบรับ Abstract ส่ง Full Paper ตอบรับ Full Paper
Danai Jongphimay EFFECT OF CEMENT ON COMPRESSIVE STRENGTH OF LATERITIC SOIL MIXED WITH BAGASSE ASH GEOPOLYMER /
kitti zangnel Unconfined Compressive Strength of Marginal Lateritic Soil Stabilized by Fly Ash Geopolymer Containing Cement /

เชิญชวนส่งบทความ

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี พ.ศ.2562 และ หากมีความประสงค์จะส่งบทความวิจัย หรือบทความ วิชาการเกี่ยวกับคอนกรีต ขอให้ส่งบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มที่กำหนด ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความได้ที่นี้ http://acc.thaitca.or.th