การประชุมทางวิชาการ
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 14 Annual Concrete conference 14(ACC14)

รายชื่อบทความที่ส่งมาทั้งหมด

บทความวิจัย สาขาคอนกรีตและวัสดุ

ลำดับ ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อบทความ ตอบรับ Abstract ส่ง Full Paper ตอบรับ Full Paper
MAT-001 ravy loun, Penpichcha khongpermgoson, Weerachart Tangchirapat , Chai Jaturapitakkul EFFECTS OF GROUND BOTTOM ASH ON COMPRESSIVE STRENGTH AND MODULUS OF ELASTICITY OF CONCRETE /
MAT-002 Apisit Techaphatthanakon, Sittisak Jamnam, Buchit Maho, Piti Sukontasukkul Investigation on Bullet Resistant of Steel Fiber Reinforced Concrete Panel Subjected to .44 Magnum Bullet / / /
MAT-003 Suban Sanitin, Penpichcha khongpermgoson, Weerachart Tangchirapat, Chai Jaturapitakkul, Nantawat Khomwan ผลกระทบของความละเอียดของเถCากCนเตาตFอกําลังอัดและความตCานทานคลอไรดKของคอนกรีต / / /
MAT-004 Akkadath Abdulmatin , Pokpong Rattanachu, Weerachart Tangchirapat, Chai Jaturapitakkul กำลังอัดและความต้านทานซัลเฟตของคอนกรีตกำลังสูงที่ใช้มวลรวมจากการย่อยเศษคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อยบดละเอียด / / /
MAT-005 Pokpong Rattanachu, Penpichcha khongpermgoson, Akkadath Abdulmatin, Weerachart Tangchirapat, Chai Jaturapitakkul อิทธิพลของวัสดุประสานจากเถ้าก้นเตาผสมกับกากแคลเซียมคาร์ไบด์ต่อความหนาแน่น ปริมาณช่องว่าง และการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต / / /
MAT-006 Kavita Chaisorn, Weerachart Tangchirapat , Chai Jaturapitakkul การศึกษากำลังอัดและความร้อนที่เกิดขึ้นในคอนกรีตที่ใช้เถ้าถ่านหินแคลเซียมต่ำผสมเถ้าถ่านหินแคลเซียมสูงเป็นวัสดุประสานและกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ / / /
MAT-007 Bussara Meenyut, Akkadath Abdulmatin , Weerachart Tangchirapat , Chai Jaturapitakkul การผลิตคอนกรีตกําลังสูงที่มีเถ้าก้นเตาปริมาณสูง / / /
MAT-008 อาภา สธนเสาวภาคย์ คุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์ดินขาวเผาและเถ้าหนักสำหรับเป็นวัสดุซ่อมแซมผิวคอนกรีต / / /
MAT-009 Phalun Huipanichyont, Weerachart Tangchirapat , Chai Jaturapitakkul, วิเชียร ชาลี กำลังอัดและความต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตที่ใช้เถ้าถ่านหิน และกากแคลเซียมคาร์ไบด์เป็นวัสดุประสานกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ / / /
MAT-010 Pattra Utaichotirat, Teerawat Sangpet, Manasit Sarigaphuti, Nirut Wangmooklang, Piti Sukontasukkul, Prinya Chindaprasirt Latent Heat Property of Lightweight Concrete mixed with Porous Aggregates Impregnated with Paraffin Type PCM / / /
MAT-011 Thakdanai Kheaw-on, นันทวัฒน์ ขมหวาน, รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ Using Crystalline Coating Materials for Corrosion Prevention of Reinforced Concrete and Chloride Resistance of Concrete on Curing Condition / / /
MAT-012 Thanutchai Rungrodpathomporn, THATCHAVEE LEELAWAT Effects of Sand and Polymer Content on workability and Strength of Grout and Preplaced aggregate concrete / / /
MAT-013 Kittipong Reungsillapanun, Tawich Pulngern, Weerachart Tangchirapat , Chai Jaturapitakkul A STUDY OF MECHANICAL PROPERTIES AND SHRINKAGE OF ALKALI ACTIVATED FLY ASH CONCRETE / / /
MAT-014 วศิน ฉวีพงษ์ประทีป, ณัฐพงศ์ มกระธัช การใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมเถ้าถ่านหินเป็นวัสดุประสานในงานหมอนรถไฟคอนกรีตอัดแรง / / /
MAT-015 อนุชา ทัศน์เอี่ยม, ณัฐพงศ์ มกระธัช สมบัติคอนกรีตกำลังสูงที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมเถ้าถ่านหินเป็นวัสดุประสาน / / /
MAT-016 Kamonthip Angsirikul, อัฏฐวิทย์ สุจริตพงศ์ การศึกษาพฤติกรรมเสาฟ้ากำลังสูงเมื่อใส่แผ่นเหล็กเสริมกำลังเพื่อป้องกันการวิบัติต่อเนื่องของเสาไฟฟ้า / / /
MAT-017 Ploypailin Tasi การพัฒนาเฟสเอไลต์ซีเมนต์ที่มีสารเติมแต่งคอปเปอร์ออกไซด์และแคลเซียมฟลูออไรด์ซึ่งถูกสังเคราะห์ที่อุณหภูมิต่ำ / / /
MAT-018 Adisak Khaimarn, บุรฉัตร ฉัตรวีระ ผลของผงลามิเนตต่อสมบัติทางวิศวกรรมของซีเมนต์เพสต์ / / /
MAT-019 ปราณี อำพันธ์นคร การศึกษาสมบัติของจีโอพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแก้วโดยใช้ดินตะกอนประปาและดินขาวเผาเป็นวัสดุประสาน / / /
MAT-020 Suriyawan Kongtun, Phattharachai Pongsopha, Piti Sukontasukkul, Prinya Chindaprasirt Improvement of Latent Heat Properties of Lightweight Rubberized Concrete mixed with Phase Change Materials /
MAT-021 Chanachon Sudswong, Warangkana Saengsoy, Busaya Gray, ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล Preliminary Study on Properties of Mortar and Concrete made with Calcined Clay / / /
MAT-022 Nilankham Banchong, Warangkana Saengsoy, ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล COMPARATIVE STUDY ON PROPERTIES OF MIXTURES CONTAINING LAO FLY ASH AND THAI FLY ASHES / / /
MAT-023 Lyna Prak ความสามารถกักเก็บคลอไรด์และการแพร่คลอไรด์ในซีเมนต์เพสต์ที่ผสมผงหินปูน / / /
MAT-024 Sira Arttamart, Taweechai Sumranwanich, Thidaporn Chuosavasdi ปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดวิกฤตและระยะเวลาการเริ่มเกิดสนิมของเหล็กเสริมของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยและใช้เถ้าก้นเตาแทนที่บางส่วนของมวลรวมละเอียด / / /
MAT-025 Yanapol Thitikavanont, Raktipong Sahamitmongkol COMPRESSIVE STRENGTH, HEAT GENERATION AND PORE STRUCTURE OF LIMESTONE CALCINED CLAY CEMENT SYSTEMS / / /
MAT-026 Chailai van Kampen, Raktipong Sahamitmongkol EFFECT OF BOTTOM ASH AND GLASS CULLET ON ALKALI SILICA REACTION IN MORTAR / / /
MAT-027 Raktipong Sahamitmongkol Effect of Surface Burnishing on Facial Properties of Concrete / / /
MAT-028 Teerachai Kraphanpongsakul, Wanchai Yodsudjai, Chatri Panichudom INFLUENCE OF RELEASE AGENT ON BONDING BETWEEN STEEL AND CONCRETE / / /

บทความวิจัย สาขาโครงสร้างคอนกรีต

ลำดับ ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อบทความ ตอบรับ Abstract ส่ง Full Paper ตอบรับ Full Paper
STR-001 Thearith Chen, Mongkol Jiravacharadet EFFECTIVE POSITIONS OF RC STRUCTURAL WALLS IN RC BUILDINGS / / /
STR-002 tharangkoon konkam การทดสอบและประเมินของเสาท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรอกคอนกรีตกำลังสูงภายใต้แรงกดอัดในแนวแกน / / /
STR-003 Supachai Boonsa-ad Live Load Distribution Factor for Highway Bridge with Deck Widening /
STR-004 PHAKHIN SANGKHARAT, Mongkol Jiravacharadet Effect of P-delta in Seismic Analysis of RC Buildings with and without Shear wall / / /
STR-005 Pichai Tongya, Satja Jantharaksa, Piya Chotickai Experimental Study of Corroded Rectangular RC Columns Strengthened with CFRP Composite under Eccentric Load /
STR-006 Suphawit Untimanon, Rajendra Bohara, Ganchai Tanapornraweekit, ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล BEHAVIOR OF HYBRID ARAMID FIBER REINFORCED CONCRETE BEAMS UNDER SUSTAINED LOAD IN MARINE ENVIRONMENT / / /
STR-007 Rithy Khouy, Mongkol Jiravacharadet IMPROVEMENT OF THE SEISMIC PERFORMANCE OF EXISTING RC BUILDING USING BRACED STEEL FRAMES / / /
STR-008 Montri Monkongkit, อัฏฐวิทย์ สุจริตพงศ์ การทดสอบเสาไฟฟ้ากำลังต่ำที่เสริมกำลังด้วยแผ่นเหล็ก และเสาไฟฟ้าที่เสริมกำลังด้วยการติดแผ่น CFRP / / /
STR-009 ธีรวัฒน์ รัตนมณี, ชูชัย สุจิวรกุล สมบัติการดัดของคานคอนกรีตเสริมเส้นใยพอลิโพรพิลีน / / /
STR-010 Pichitsak Sihom, ณัฐพงศ์ มกระธัช A Study in Comparison of bearing wall System and Conventional System for Building Construction / / /

บทความวิจัย สาขาบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต

ลำดับ ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อบทความ ตอบรับ Abstract ส่ง Full Paper ตอบรับ Full Paper
REP-001 navapadol khumthong การเสริมกำลังคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการฝังเส้นคอมโพสิตบริเวณด้านข้าง / / /
REP-002 Prasert Suwanvitaya, Suphawut Malaikrisanachalee, Navapadol Khumthong FLEXURAL PERFORMANCE OF REINFORCED CONCRETE BEAMS STRENGTHENING WITH SIDE-NEAR SURFACED MOUNTED CARBON FIBER RODS /
REP-003 NATTAPONG CHANTHANANON, อัฏฐวิทย์ สุจริตพงศ์ การศึกษาเสาไฟฟ้าโดยเพิ่มแผ่นเหล็กเสริมกำลังภายในเพื่อช่วยลดการหักโค่นของเสาไฟฟ้ากำลังต่ำTHE STUDY OF REINFORCING STEEL PLATES INSIDE ELECTRICAL POLE FOR REDUCING LOW ELECTRICAL POLE BREAKING DOWN / / /
REP-004 Nutchapon Srina, THATCHAVEE LEELAWAT Electrical voltage and concentration of electrolyze affecting the removal of chloride from concrete / / /
REP-005 April Kyaw, THATCHAVEE LEELAWAT Chloride Penetration of Concrete Coated with Glass Fiber and Polymer Mortar / / /
REP-006 Yingyos Mingmanee COMPARISON OF ABILITIES TO STRENGTHENING OF TIMBER COLUMN WITH FIBERGLASS BETWEEN REINFORCE WITH SHEET WRAPPING AND REINFORCE WITH SPRAYING / / /
REP-007 vichan insuwan การเสริมกำลังแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบแผ่นกลวงโดยการฝังแท่งคอมโพสิตแบบเซาะร่องภายหลัง /
REP-009 Navapadol Khumthong ประสิทธิภาพการเสริมกำลังแผ่นพื้นอัดแรงโดยการติดตั้งแผ่นคอมโพสิตและการฝังเส้นคอมโพสิตภายหลัง /
REP-010 Kornrit Keerathanikkul การเสริมกำลังคอนกรีตรับแรงอัดโดยการใช้ระบบแผ่นเหล็กโอบรัดรอบภายหลัง / / /
REP-011 Kornrit Keerathanikkul การศึกษาประสิทธิภาพการเสริมกำลังคอนกรีตรับแรงอัดโดยการใช้ระบบแผ่นเหล็กอัดแรงรัดรอบภายหลัง / / /
REP-012 Raktipong Sahamitmongkol คุณสมบัติเชิงกลภายใต้แรงอัดและการทดสอบแบบไม่ทำลายของอิฐก่อโบราณ / / /

บทความวิจัย สาขาคอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

ลำดับ ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อบทความ ตอบรับ Abstract ส่ง Full Paper ตอบรับ Full Paper
ENV-001 Pakpoom Suittinanon, บุรฉัตร ฉัตรวีระ EFFECT OF PVC PLASTIC ON ENGINEERING PROPERTIES OF PARAFFIN CEMENT PASTE / / /
ENV-002 Phutthiphat Ratchakam, Teerawat Sinsiri, Saksith Pantawee, Teerawat Sinsiri Basic Properties of Hemp Concrete From Hemp Shiv Containing Fly Ash / / /
ENV-003 Yingpong Noonuea ผลกระทบของการใช้ตะกอนประปาแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนต์ต่อกำลังอัด แรงดึงโดยตรง การหดตัวของคอนกรีตแบบแห้งและการหดตัวแบบออโตจีนัสในคอนกรีต / / /
ENV-004 Thanakrit Rattanawan การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของผนังคอมโพสิตและผนังแบบดั้งเดิมฉาบด้วยมอร์ตาร์ผสมวัสดุเปลี่ยนสถานะประเภทเทียนไขและพาราฟิน / / /
ENV-005 vichan insuwan การศึกษาประสิทธิภาพถ่ายเทความร้อนและการประหยัดพลังงานของบ้านจำลองสร้างด้วยวัสดุผนังแบบดั้งเดิมและผนังคอมโพสิต / / /
ENV-006 Virod Kraithep สมบัติเชิงกลของเสริมเส้นใยมะพร้าวโดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุประสาน Mechanical Properties of Coconut Fiber by using Portland Cement as Cementious materials / / /
ENV-007 Pastraporn Thipayasothorn, พรหมปพร นวลแสง, เอื้อมอัมพร เพชรสินจร การออกแบบสภาพแวดล้อมพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน / / /
ENV-008 ประชุม คำพุฒ ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกประสานจากแกนต้นกัญชง / / /
ENV-009 Kirati Nitichote, Wanchai Yodsudjai RECYCLED AGGREGATE PRODUCTION IN ECONOMIC PERSPECTIVES / / /

บทความวิจัย ผลงานและนวัตกรรมของผู้ประกอบการ

ลำดับ ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อบทความ ตอบรับ Abstract ส่ง Full Paper ตอบรับ Full Paper
ICM-001 Kittisak Pongpaisanseree Expansive concrete for sustainable structures: Filed applications in Thailand / / /
ICM-002 ปฏิพัทธ์ จิรมรุตพงศ์ มอร์ต้าร์สำหรับการพิมพ์สามมิติเพื่อการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม /

บทความวิจัย การปรับปรุงสมบัติของดินด้วยวัสดุซีเมนต์

ลำดับ ชื่อผู้ประพันธ์ ชื่อบทความ ตอบรับ Abstract ส่ง Full Paper ตอบรับ Full Paper
GTE-001 kitti zangnel Unconfined Compressive Strength of Marginal Lateritic Soil Stabilized by Fly Ash Geopolymer Containing Cement / / /
GTE-002 Danai Jongphimay EFFECT OF CEMENT ON COMPRESSIVE STRENGTH OF LATERITIC SOIL MIXED WITH BAGASSE ASH GEOPOLYMER / / /
GTE-003 Sermsak Tiyasangthong EFFECT OF WETTING-DRYING CYCLES ON COMPRESSIVE STRENGTH OF LIGHTWEIGHT CELLULAR WATER TREATMENT SLUDGE-SAND MIXED WITH FLY ASH GEOPOLYMER / / /
GTE-004 Sermsak Tiyasangthong UNIT WEIGHT AND COMPRESSIVE STRENGTH OF WATER TREATMENT SLUDGE-SAND-FLY ASH GEOPOLYMER LIGHTWEIGHT CELLULAR / / /
GTE-005 Supannakrit Chachamnan การเปรียบเทียบระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และปูนซีเมนต์ไฮบริดสำหรับการปรับปรุงหินคลุกที่ไม่ผ่านมาตรฐานCOMPARISON BETWEEN PORTLAND CEMENT TYPE I AND HYBRID CEMENT FOR STABILIZED MARIGINAL CRUSHED ROCK / / /
GTE-006 อภิชิต คำภาหล้า Influence of Sulfate Attack on Strength and Durability of Soil cement under Wetting-Drying cycles / / /

เชิญชวนส่งบทความ

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี พ.ศ.2562 และ หากมีความประสงค์จะส่งบทความวิจัย หรือบทความ วิชาการเกี่ยวกับคอนกรีต ขอให้ส่งบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มที่กำหนด ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความได้ที่นี้ http://acc.thaitca.or.th